Training “Recht doen aan kinderen en ouders”

Training "Recht doen aan kinderen en ouders"

steen1

Kinderen en ouders voelen zich vaak onvoldoende gezien en gehoord in de jeugdhulp en het onderwijs. Tijdens deze training leer je als Jeugd- & Onderwijsprofessional hoe je ervoor kunt zorgen dat kinderen en ouders zich wèl gezien en gehoord voelen. Waardoor er een betere samenwerking mogelijk is. 

Training "Recht doen aan kinderen en ouders":

JeugdprofessionalsJeugdprofessionals willen pedagogische keuzes maken  en invulling geven aan gezamenlijke besluitvorming met jeugdigen en ouders. Uit de evaluatie over kinderbeschermingsmaatregelen blijkt dat gezamenlijke besluitvorming nog onvoldoende gebeurt. Tijdens deze training krijg je tips en tools aangereikt hoe je jeugdigen en ouders kunt betrekken in je eigen praktijk.  Onderwijsprofessionals: De afgelopen jaren heb ik veel maatwerk gedaan op scholen. Uit de vele gesprekken die ik heb gevoerd tijdens die trajecten, blijkt dat ouders vaak het gevoel hebben zich niet gehoord en gezien te voelen betreft; de besluitvorming rondom bijvoorbeeld de voortgang van hun kind, als er sprake is van doorverwijzing naar het speciaal onderwijs, enz.. Onderwijsprofessionals geven aan dit vaak lastig te vinden. Tijdens deze training krijg je tips en tools aangereikt hoe je ouders meer kunt betrekken in je eigen praktijk, met behoud van de regie over je eigen klas.

 

Kennismaken

steen2

Ik bied maatwerk; dat betekent dat ik de training aanpas aan de specifieke (hulp)vraag van de jeugd- & onderwijsinstelling. Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek. Mail mij op: karin@innercompassion.nl , bel 06-10850280 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Scroll to Top