Intervisie

Intervisie
Voor Jeugd- & Onderwijs
professionals

steen1

Intervisie, ook wel intercollegiale consultatie genoemd, is een leermethode waarbij professionals, met een vergelijkbare achtergrond werkproblemen bespreken. Het is een vorm van ‘peer coaching’, met andere woorden: coaching door gelijken. Met InnerCompassion geef ik intervisie aan Jeugd- & Onderwijsprofessionals. Je hebt elkaar bij intervisie om na te denken over een werkvraag. Dit doe je door kritische en heldere vragen te stellen. Zo leer je van elkaar en van elkaars ervaringen en zo help je elkaar om je verder te verbeteren in je werk. Uit ervaring weet ik dat dit ook een positieve invloed heeft op andere gebieden in je leven. 

Er zijn twee vormen van intervisie:

  • Probleemgerichte intervisie:  een professional brengt een hulpvraag in. Met elkaar onderzoek je de vraag en mogelijke oplossingen.
  • Oplossingsgerichte intervisie: de focus ligt op het oplossen van problemen. Anders dan bij probleemgerichte intervisie onderzoeken collega’s niet het probleem en komen zij niet met ongevraagd advies. Met vragen helpen ze de professional om zelf met de oplossing te komen. 

Bij intervisie gaat het om leren door over jezelf na te denken. Daarbij is vooral aandacht voor structuur en psychologische aspecten

Voorwaarden en tijdsbesteding

Doordat ik  gebruik maak van een intervisiemethode zorg ik ervoor dat de deelnemers echt leren. Volgens een structuur werken is daarom een voorwaarde; intervisie vraagt om een blijvende plek in de agenda. Afhankelijk van de groepsgrootte duurt een intervisiebijeenkomst 1,5 tot 2,5 uur, exclusief voorbereidingstijd.

Het volgende is ook belangrijk:

  • Ik zorg voor een veilige omgeving.
  • Intervisie vraagt om inzet van alle deelnemers aan de intervisiegroep.
  • Intervisie vraagt om vertrouwelijkheid; deelnemers moeten zich veilig voelen en ervan uit kunnen gaan dat wat jullie bespreken binnen de groep blijft.
  • Intervisie vraagt om een goede voorbereiding; denk na over jouw inbreng.
  • We gaan in gesprek over elkaars verwachtingen  (intervisor en de deelnemers).

Wanneer kies je voor intervisie?

steen2

Deze leervorm helpt je om inzicht te krijgen in je eigen handelen en in jouw sterktes en zwaktes. Intervisie biedt de mogelijkheid om samen te leren van elkaars ervaringen. Veel professionals ervaren de intervisie of groep waarin de intervisie plaatsvindt als steun.

Kies voor intervisie als je:

  • inzicht wilt in je eigen denken en handelen.
  • kennis wilt vertalen naar je dagelijkse praktijk.
  • oplossingen en meedenkkracht voor individuele vraagstukken zoekt
Interesse in intervisie? Neem contact met mij op via onderstaand contactformulier.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Scroll to Top