Kindertherapeut

Kindertherapeut i.o.

steen1

Naast mijn werk als Specialistisch Jeugd- & Gezinscoach, ben ik ook Kindertherapeut in opleiding. Naar mijn mening kan ik dan nog meer van toegevoegde waarde zijn voor de gezinnen die ik begeleid. 

Om die reden ben ik gestart met de opleiding tot HBO erkend Kindertherapeut om mijzelf nog verder te ontwikkelen in het therapeutisch begeleiden van kinderen en hun gezin. Ik verwerf nog bredere psychologische kennis en vaardigheden op het gebied van gedrag en gedragsproblemen. Dankzij praktijkcases verrijk ik in korte tijd mijn therapeutische achtergrond met competenties die mij in staat stellen op verantwoorde en succesvolle wijze kinderen en hun ouders/verzorgers te begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor gedrags- en psychologische problemen 

Studieprogramma

steen2

Kinderen en gedragsproblemen

– Een biopsychologisch model voor gedrag van kinderen 
– Verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes
– Ontwikkelingspsychologie van kinderen 
– Aanleg, omgeving en de rijping van het centrale zenuwstelsel 
– Ontwikkeling van gedrag en ontstaan van gedragsproblemen 
– Wanneer is gedrag problematisch 
– Het psychosomatiekmodel 
– Angst, agressie en depressie

Therapeutisch begeleiden van kinderen

– Kind, gezin en sociale krachtenveld
– Hechting, echtscheiding en andere gezinsgerelateerde situaties
– Het creëren van een vertrouwensband en contact maken
– Vormen van therapie
– Articuleren, visualiseren van emotie
– Communiceren met kinderen
– Oplossingsgericht en gestructureerd begeleiden

Technieken voor de kindertherapeut

– Specifieke kenmerken van kinderen in relatie tot therapie
– Onderzoeken, observeren, interviewen en diagnose stellen
– Werken met ouders en de ouder-kindrelatie
– Therapie voor het neurotische kind
– Therapie bij pathologische karakterproblemen
– Therapie voor kinderen met een verstoord zelfbeeld
– Stromingen en verschillende benaderingen in de kindertherapie

Ontwikkelings- en kinderpsychologie

– Kinderpsychologie
– Stromingen in de kinderpsychologie
– Leren en ontwikkelen van kinderen
– Persoonlijkheid en emotionele vorming
– Psychosociale ontwikkeling
– Ontwikkelen en leren
– Begeleiden en stimuleren van ontwikkeling bij kinderen

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Scroll to Top