Onderwijs- en zorgondersteuning

Onderwijs- en zorgondersteuning

steen1

Met mijn ruim 10 jaar ervaring als docent en docent-coach in het cluster-4 onderwijs , begeleider op een 3-mileusvoorziening en ervaringsdeskundige, geef ik ook advies hoe om te gaan met kinderen met verschillende GGZ-diagnoses en gedragsproblematiek in de schoolsituatie. Tijdens mijn opgedane ervaring weet ik hoe essentieel het is dat een kind op de juiste plek komt; in het onderwijs èn/of de zorg. Denk o.a. aan een passende plek, met de juiste begeleiding in het regulier onderwijs, plaatsing speciaal onderwijs, dagbehandeling, BSO Plus.

Ik werk nog steeds part-time in het onderwijs. Als docent speciaal onderwijs geef ik onderwijs aan en begeleid ik leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps en leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen. Ik lever daarmee een bijdrage aan de voorbereiding van deze leerlingen op vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding. Een docent speciaal onderwijs houdt zich bezig met onderwijsvoorbereiding en -ontwikkeling, gericht op de specifieke problematiek van leerlingen. De begeleiding van de leerlingen vindt plaats op basis van het opgestelde zorgplan en de voortgang wordt op regelmatige basis besproken met het begeleidingsteam. Ten behoeve van de professionalisering houd ik als docent speciaal onderwijs de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil,  door regelmatig deel te nemen aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en het bestuderen van relevante vakliteratuur.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning voor hun leerlingen. Binnen passend onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Ondersteuning die specialistischer is dan de basisondersteuning wordt extra ondersteuning genoemd. Hier kom ik, Karin, aan te pas; ik bied specialistische ondersteuning op scholen voor regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Specialisaties en diensten

– Kinderen met GGZ-diagnoses en/of gedragsproblematiek 
– Kinderen met meervoudige en/of complexe problematiek 
– Kinderen met LVB
– Kinderen met ervaring met één of meerdere life events 
– Begeleiding en advies aan ouders/verzorgers voor een passende onderwijsplek. 
-Begeleiding en advies aan ouders/verzorgers voor een passende zorgplek; denk o.a. aan een BSO Plus, Logeerhuis, dagbehandeling. 
– Begeleiding en advies aan onderwijsprofessionals; zowel in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs 
– Specialistische individuele begeleiding op school aan het kind; zowel op regulier als speciaal basis- en voortgezet onderwijs

Meer weten

steen2

Ik bied maatwerk, niet een gedragstraining aan ouders en jeugdigen èn onderwijsprofessionals in ‘hoe het hoort.’ Want ieder kind en gezin beschikt over eigen, unieke mogelijkheden en hulpbronnen om te veranderen en te groeien. Ieder kind en gezin is anders, en om die reden bijzonder! Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek. Mail mij op: karin@innercompassion.nl , bel 06-23905408 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Scroll to Top