Specialistische Jeugdhulp

Specialistische Jeugdhulp

steen1

Mijn werkwijze bestaat uit het uitgaan van de kwaliteiten en talenten van de jeugdige en zijn gezin. Iedereen, op wat voor manier of wijze ook, is in staat om zijn eigen niveau, zelf de regie te voeren. Al dan niet geheel of gedeeltelijk. Dit geeft zelfwaardering en vertrouwen in zichzelf, en maakt dat men dan meer openstaat om nieuwe dingen te leren, succeservaringen op te doen. Ik houd mij aan mijn afspraken; ‘Ik doe wat ik zeg, en ik zeg wat ik doe.” Voorspelbaarheid en vertrouwen zijn ontzettend belangrijk om verbinding te maken met de jeugdige en het gezin. Hiermee toon je ook respect voor de jeugdige, het gezin en je werk. Iedereen wilt zich gezien en gehoord voelen. 

Ik werk samen met en naast de jeugdige en het gezin, absoluut niet erboven. Door naast iemand te gaan staan, maakt je dat je makkelijker in contact komt met de jeugdige en het gezin. Ik luister naar de hulpvragen van de jeugdige en het gezin, en ik leg uit wat mijn tijdelijke rol is. Ook dat mijn rol gedurende het traject kan en gaat veranderen; dit altijd in nauw overleg met de jeugdige en de ouder.

Specialistische Jeugdhulp bij Bureau InnerCompassion bestaat uit:

  • Het (evidence based) therapeutisch begeleiden en coachen van kinderen en hun gezin, met psychosociale problematiek (gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, leerproblemen en emotionele problemen).
  • Specialistische gezinsbegeleiding
  • Individuele jeugd- & jongerenhulp.
  • Psycho-educatie; voor jeugdigen en ouders. Dit kan zowel individueel als in groepen.
  • Maatwerk voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Voor leerlingen en leerkrachten/docenten.

Meer weten

steen2

Mail mij op: karin@innercompassion.nl , bel 06-10850280 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Scroll to Top