Onderwijs- en Zorgspecialist

Onderwijs- en Zorgspecialist

steen1

Met mijn ruim 10 jaar ervaring als docent en docent-coach in het cluster-4 onderwijs, begeleider op een 3-milieusvoorziening, bied ik maatwerk voor scholen voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs.  Denk hierbij aan scholen die advies nodig hebben bij een kind met verschillende GGZ-diagnoses/ gedragsproblematiek in de schoolsituatie.

Door mijn opgedane ervaring weet ik hoe essentieel het is dat een kind de juiste aanpak krijgt én zo nodig op de juiste plek komt; in het onderwijs én/of de juiste zorg krijgt.  Denk o.a. aan een passende plek, met de juiste begeleiding in het regulier onderwijs, plaatsing speciaal onderwijs, dagbehandeling, BSO Plus. Alleen dan kan een kind zich veilig voelen en zich vervolgens, binnen zijn/haar mogelijkheden op sociaal-emotioneel gebied en intelligentieniveau optimaal ontwikkelen.

 

Scholen zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning voor hun leerlingen. Binnen passend onderwijs wordt een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning en extra ondersteuning. Ondersteuning die specialistischer is dan de basisondersteuning wordt extra ondersteuning genoemd. Hier kom ik, Karin, aan te pas; ik bied specialistische ondersteuning op scholen voor regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Specialisaties en diensten

– Kinderen met GGZ-diagnoses en/of gedragsproblematiek 
– Kinderen met meervoudige en/of complexe problematiek 
– Kinderen met LVB 
– Kinderen met ervaring met één of meerdere life events 
– Begeleiding, advies en training aan onderwijsprofessionals; zowel in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs 
– MAATWERK; Specialistische individuele begeleiding op school aan het kind; zowel op regulier als speciaal basis- en voortgezet onderwijs
– Begeleiding en advies aan ouders/verzorgers voor een passende onderwijsplek en/of zorgplek. Denk bij deze laatste o.a. aan; BeO-groep, een BSO Plus, Logeerhuis, dagbehandeling. 

Meer weten

steen2

Ik bied maatwerk, niet een gedragstraining aan ouders en jeugdigen èn onderwijsprofessionals in ‘hoe het hoort.’ Want ieder kind en gezin beschikt over eigen, unieke mogelijkheden en hulpbronnen om te veranderen en te groeien. Ieder kind en gezin is anders, en om die reden bijzonder! Neem contact met mij op voor een kennismakingsgesprek. Mail mij op: karin@innercompassion.nl , bel 06-23905408 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Scroll to Top