Training “Pedagogische Basis”

Training "Pedagogische Basis"

steen1

Jeugdhulp Een sterkte pedagogische basis is voorwaardelijk voor een goede start en een goede toekomst van iedere jeugdige. Hoe sterker die basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen, in het gewone leven kunnen worden opgepakt. Hoe kun je als jeugdprofessional hieraan bijdragen?

Onderwijs Om te kunnen leren, is er een goed pedagogisch klimaat nodig. Alleen bij een goed pedagogisch klimaat voelen leerlingen zich veilig en aanvaard en ontstaat er ruimte voor leren en ontwikkelen.

Het pedagogisch klimaat omvat feitelijk alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van de leerling, waardoor deze zich verder kan ontwikkelen. Hierbij gaat het om factoren die al aanwezig zijn, maar ook om factoren die een leraar weloverwogen creëert. Te denken valt aan orde, regelmaat, communicatie, sfeer, inrichting van de ruimte.

Het pedagogisch klimaat is van groot belang voor de ontwikkeling van een leerling, vooral op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leraar is degene die het meest invloed heeft op het pedagogisch klimaat in de klas. De pedagogische relatie is hierbij een belangrijk kernbegrip.

Leerlingen hebben behoefte aan betrokkenheid, ondersteuning, veiligheid en acceptatie.

 

 

Training "Pedagogische Basis":

  • Training specifiek gericht op Jeugdprofessionals
  • Training gericht op Onderwijsprofessionals

Meer weten

steen2

Mail mij op: karin@innercompassion.nl , bel 06-10850280 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Scroll to Top