SKJ

steen1

SKJ-logo

 Over SKJ

SKJ is hét onafhankelijk beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals. De Jeugdwet bepaalt dat jeugdhulpverleners die risicovolle en complexe handelingen verrichten, moeten worden geregistreerd. SKJ toetst of professionals voldoen aan de gestelde eisen en beoordeelt of geregistreerde professionals na vijf jaar in aanmerking komen voor herregistratie. Daarnaast onderhoudt SKJ een stelsel van collegiaal toezicht, waaronder tuchtrecht.

Oog voor de mens achter de professional

We hebben daarbij altijd oog voor de mens achter de professional. We kunnen de regels niet veranderen, maar streven er voortdurend naar om informatievoorziening en processen te verbeteren. We willen zoveel mogelijk een gids voor professionals zijn. Samen met professionals en alle belangrijke spelers in het jeugddomein werken we aan datgene waar wij allemaal voor staan: kwalitatief goede jeugdhulpverlening op alle niveaus.

Nauwe samenwerking en samenspraak met alle actoren in het veld

De (her)registratiecriteria waaraan professionals dienen te voldoen, worden niet alleen bepaald door SKJ. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en in afstemming met alle belangrijke actoren in de jeugdzorg: werkgevers, beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties. SKJ is opgericht door de drie beroepsverenigingen: het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

InnerCompassion is aangesloten bij het SKJ onder nummer: 140020437

Scroll to Top